کرایوتراپی

نوامبر 14, 2015
Cryotherapy

کرایوتراپی

به منجمد کردن ضایعات روی پوست مانند زگیل و یا کراتوزهای خورشیدی کرایوتراپی گفته می شود . برای کرایوتراپی از موادی که رایج ترین و مورد […]