جوش سر سياه

دسامبر 26, 2015
Blackheads

جوش سر سياه

جوش سر سياه پوست: چگونه جوش سر سياه به وجود مي آييد. ناشی از رسوب بیش از حد چربی روی سطح پوست هستند. چرب شدن بینی […]