شپش سر

دسامبر 26, 2015
Head lice

شپش سر

شپش سر چيست شپش سرنوعی حشره انگلی است که برروی سر، مژه و ابروها یافت می شودو روزانه چندین بار از خون انسان استفاده کرده . […]