Uncategorized

مارس 1, 2023

اگر موهای خیس سر را شانه بزنیم چه اتفاقی می‌افتد؟!

درباره حفظ و نگهداری موهای سر برخی باورهای غلط و قدیمی مانند شانه کردن موهای سر در حمام وجود دارد که به کلی غلط بوده و […]